DC/DC电源控制IC

从此处查看DC/DC电源控制IC的信息。

产品信息

  • 产品信息

DC/DC控制IC

型号 控制方式 输出数 输入电压 工作
频率
标准电压 工作环境
温度
输出电流 输出范围
MOSFET
封装
升压
降压 反转
FA7700V ? ? 1 2.5 - 18V 50k - 1MHz 0.88V -30 - +85°C - - TSSOP-8
FA7701V ? 1 2.5 - 18V 50k - 1MHz 0.88V -30 - +85°C - - TSSOP-8
FA7703V ? ? ? ? 2 2.5 - 28V 50k - 1MHz 1.0V -30 - +85°C - - TSSOP-16
SOP-16
FA7704V ? ? ? 2 2.5 - 18V 50k - 1MHz 1.0V -30 - +85°C - - TSSOP-16
FA3687V ? ? ? ? 2 2.5 - 18V 300k - 1.5MHz 1.0V -40 - +85°C - - TSSOP-16
FA7711V ? ? ? ? 3 4.5 - 28V 200k - 800kHz Adjustable -20 - +85°C - - TSSOP-24
FA7764AN/P ? 1    9 - 45V   30k - 400kHz 1.0V -20 - +85°C 1.5A 内置 SOP-8E

:新产品

:更新

:开发中

 


 

Innovating Energy Technology
Copyright© 2011Fuji Electric (China) Co., Ltd. All Rights Reserved.
沪ICP备15040911号-1

沪公网安备 31010702002305号